Skip to main content

Show filters

Hide filters

učit metody komunikace

Description

Description

Vybírat augmentativní nebo alternativní komunikační metody pro pacienty, jako jsou automatizovaná zařízení a znakový jazyk, a instruovat pacienty, jak je používat. Učit pacienty s malou nebo žádnou schopností mluvit, jak vydávat zvuky, zlepšovat jejich hlas nebo zvyšovat jejich jazykové schopnosti, což jim umožní účinněji komunikovat.

Vztahy