Skip to main content

Show filters

Hide filters

informovat zákazníky o trvalých změnách na těle

Description

Description

Zajišťovat, že zákazníci jsou řádně informováni o službách, jako je například tetování, piercing nebo jiné úpravy těla, a toho, aby si byli vědomi trvalosti a rizik těchto změn. Informovat je o následné péči a o tom, co dělat v případě infekcí či jiných komplikací.