Skip to main content

Show filters

Hide filters

pokládat podkladní vrstvu

Description

Description

Pokládat podkladovou vrstvu nebo podložku na povrch před umístěním svrchní pokrývky povrchu kvůli ochraně koberce před poškozením a opotřebením. Přilepit nebo přibít podkladovou vrstvu k podlaze a připevnit okraje k sobě, aby se zabránilo vniku vody nebo jiných kontaminujících látek.