Skip to main content

Show filters

Hide filters

budovat pozitivní vztah s uživateli sociálních služeb

Description

Description

Vytvářet kooperativní vztahy založené na pomoci, se zaměřením na všechna narušení nebo tlaky ve vztahu, za podpory sbližování se a získávání důvěry a spolupráce ze strany uživatelů služeb prostřednictvím empatického naslouchání, péče, vřelosti a opravdovosti.

Vztahy