Skip to main content

Show filters

Hide filters

komunikovat o vědeckých poznatcích

Description

Description

Sdílet nedávné poznatky a nadšení pro vědu s širokou veřejností, zvyšovat povědomí veřejnosti o vědě, její uznání a pochopení, podporovat využívání vědeckých výsledků při tvorbě názorů.

Vztahy