Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

komunikovat o vědeckých poznatcích

Description

Description

Komunikovat o vědeckých poznatcích s nevědeckým publikem, včetně široké veřejnosti. Přizpůsobit sdělování vědeckých pojmů, debat, poznatků publiku s využitím různých metod pro různé cílové skupiny, včetně vizuálních prezentací.

Alternativní označení

informovat veřejnost o vědeckých výsledcích

podporovat porozumění vědeckých poznatků ze strany veřejnosti

veřejně informovat o vědeckých poznatcích

zapojit se do informování veřejnosti o výzkumu

Vztahy