Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat dodržování předpisů pro železniční vozidla

Description

Description

Provádět inspekce kolejových vozidel, součástí a systémů s cílem zajistit dodržování norem a specifikací.