Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvářet terminologické databáze

Description

Description

Shromažďovat a zadávat termíny, jejichž legitimita byla již ověřena, za účelem vytvoření terminologické databáze pokrývající řadu tematických oblastí.

Vztahy