Skip to main content

Show filters

Hide filters

vypracovat studii proveditelnosti pro systémy pro správu budov

Description

Description

Uskutečňovat hodnocení a posuzování potenciálu systému pro správu budov. Realizovat standardizovanou studii s cílem určit úsporu energie, náklady a omezení a provádět výzkum na podporu procesu rozhodování.