Skip to main content

Show filters

Hide filters

dovednosti a kompetence v oblasti sebeřízení

Description

Description

Dovednosti a kompetence, které vyžadují, aby jednotlivci chápali a ovládali své vlastní schopnosti a omezení a aby toto sebeuvědomění využívali k řízení činností v různých souvislostech. Patří mezi ně schopnost jednat reflektivně a odpovědně, přijímat zpětnou vazbu, přizpůsobovat se změně a vyhledávat příležitosti k osobnímu i profesnímu rozvoji.