Skip to main content

Show filters

Hide filters

poskytovat technickou dokumentaci

Description

Description

Připravit dokumentaci pro stávající a budoucí výrobky nebo služby popisující jejich funkčnost a složení tak, aby byla srozumitelná široké veřejnosti bez technických vědomostí a byla v souladu s definovanými požadavky a normami. Průběžně aktualizovat dokumentaci.

Alternativní označení

poskytnout technickou dokumentaci

dokumentovat životní cyklus produktů

předkládat technickou dokumentaci

připravovat technickou dokumentaci

Vztahy