Skip to main content

Show filters

Hide filters

teoretická lexikografie

Description

Description

Akademický obor, který se zabývá syntagmatickými, paradigmatickými a sémantickými vztahy v rámci slovní zásoby určitého jazyka.