Skip to main content

Show filters

Hide filters

vytvářet statistické finanční zprávy

Description

Description

Přezkoumat a analyzovat finanční údaje jedince či podniku za účelem vypracování statistických zpráv nebo záznamů.