Skip to main content

Show filters

Hide filters

vzdělávat o prevenci nemocí

Description

Description

Nabízet fakticky podložené poradenství o tom, jak se vyhnout špatnému zdravotnímu stavu, vzdělávat a poskytovat poradenství jednotlivcům a jejich pečovatelům o tom, jak předcházet špatnému zdravotnímu stavu, a poskytovat poradenství o tom, jak zlepšit jejich životní prostředí a zdravotní stav. Poskytovat poradenství v oblasti zjišťování rizik, která mají za následek špatný zdravotní stav, a přispívat ke zvyšování odolnosti pacientů, a to zaměřením se na strategie prevence a včasného zásahu.

Alternativní označení

vzdělávat o předcházení nemocem

Vztahy