Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

vyřizovat žádosti klientů na základě nařízení č. 1907/2006 REACH

Description

Description

Odpovídat na žádosti soukromých spotřebitelů podle nařízení REACH č. 1907/2006, podle něhož by se mělo minimalizovat používání chemických látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC). Informovat spotřebitele o tom, jak postupovat a jak se chránit, je-li přítomnost SVHC vyšší, než se očekávalo.