Skip to main content

Show filters

Hide filters

interpretovat neverbální komunikaci zákazníků

Description

Description

Interpretovat neverbální komunikační signály zákazníků, např. posoudit osobnostní rysy nebo současnou náladu. Využívat pozorování k přizpůsobení služeb potřebám zákazníků.