Skip to main content

Show filters

Hide filters

používat dotazovací techniky

Description

Description

Zformulovat otázky vhodné pro daný účel, jako je zjištění přesných informací nebo podpora procesu učení.

Vztahy