Skip to main content

Show filters

Hide filters

identifikovat dodavatele

Description

Description

Určit potenciální dodavatele k dalšímu jednání. Zohlednit aspekty, jako je kvalita produktů, udržitelnost, využívání místních zdrojů, sezónnost a pokrytí oblasti. Vyhodnotit pravděpodobnost dosažení výhodných smluv a dohod s dodavateli.

Alternativní označení

dělat průzkum mezi dodavateli

hledat dodavatele

identifikovat potenciální dodavatele

monitorovat dodavatele na trhu

Vztahy