Skip to main content

Show filters

Hide filters

řešit klinická rizika

Description

Description

Zlepšovat kvalitu a bezpečné poskytování zdravotní péče a klást zvláštní důraz na určení okolností, které klientům, jejich rodinám a pečovatelům, zaměstnancům, studentům a dalším osobám přinášejí možné riziko újmy, a podnikat kroky za účelem prevence nebo kontroly těchto rizik.