Skip to main content

Show filters

Hide filters

použít membrány chránící před vodou

Description

Description

Používat specializované membrány, aby se zabránilo průniku vlhkosti nebo vody do konstrukce. Bezpečně utěsnit jakékoli porušení, aby se zachovala odolnost membrány proti vlhkosti nebo vodě. Ujistit se, že se všechny membrány překrývají, aby nedocházelo k prosakování vody dovnitř. Zkontrolovat, zda jsou různé druhy membrán kompatibilní při společném použití.