Skip to main content

Show filters

Hide filters

rozvíjet osobní dovednosti

Description

Description

Stanovovat si cíle osobního rozvoje a jednat v souladu s nimi. Plánovat osobní rozvoj prostřednictvím analýzy pracovních zkušeností a určování oblastí, které je třeba rozvíjet. Účastnit se školení s ohledem na své schopnosti, možnosti a zpětnou vazbu.