Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit se pracovním harmonogramem

Description

Description

Řídit pořadí činností s cílem zajistit dokončení práce v dohodnutých lhůtách na základě časového rozvrhu.

Vztahy