Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat kvalitu výrobků

Description

Description

Použít různé techniky s cílem zajistit, že kvalita výrobku je v souladu s normami kvality a specifikacemi výrobku. Dohlížet na vady, balení a navracení produktů do jednotlivých výrobních oddělení.

Vztahy