Skip to main content

Show filters

Hide filters

propagovat udržitelnou energetiku

Description

Description

Propagovat využívání obnovitelných zdrojů energie a zdrojů pro výrobu tepla u organizací a jednotlivců v rámci úsilí o udržitelnou budoucnost a podporovat prodej zařízení na výrobu energie z obnovitelných zdrojů, jako jsou solární zařízení.

Vztahy