Skip to main content

Show filters

Hide filters

provést studii proveditelnosti týkající se solárního absorpčního chlazení

Description

Description

Hodnotit a posuzovat potenciál zavedení solárního chlazení. Provést standardizovanou studii s cílem odhadnout potřeby budovy z hlediska chlazení, nákladů, výhod a analýzy životního cyklu, a provést výzkum na podporu procesu rozhodování.