Skip to main content

Show filters

Hide filters

provádět studii proveditelnosti týkající se elektrického vytápění

Description

Description

Hodnotit a posuzovat potenciál elektrického vytápění. Realizovat standardizovanou studii s cílem určit, zda je použití elektrického vytápění za daných podmínek vhodné, a provádět výzkum na podporu procesu rozhodování.

Alternativní označení

provést studii proveditelnosti elektrického vytápění