Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit projekty železniční výstavby

Description

Description

Plánovat, koordinovat a řídit projekt od jeho zahájení do jeho ukončení, včetně nakládání s různými typy vybavení a materiály a kontaktu se subdodavateli spojenými se systémem železnic, a to po celou dobu průběhu projektu.