Skip to main content

Show filters

Hide filters

předkládat cenové nabídky ve veřejných soutěžích

Description

Description

Učinit cenovou nabídku organizaci, která vyzvala k podávání nabídek, a následně vykonat práci nebo dodat zboží, jak bylo během nabídkového řízení dohodnuto.