Skip to main content

Show filters

Hide filters

připravit lože pro potrubí

Description

Description

Vykládat příkopy ke stabilizaci lože pro potrubí, pokud je třeba. Pokrýt podestýlkou spodní část potrubí za účelem jeho ochrany před vlivy životního prostředí.