Skip to main content

Show filters

Hide filters

zkoušet optické součásti

Description

Description

Testovat optické systémy, výrobky a součásti vhodnými optickými zkušebními metodami, jako jsou axiální zkoušky a zkoušky šikmým paprskem světla.