Skip to main content

Show filters

Hide filters

stanovit manažerské priority pro potrubní sítě

Description

Description

Stanovit priority pro výkon činností v potrubních sítích. Analyzovat různé problémy v rámci infrastruktury a řešit situace, které mohou významně ovlivnit provoz, a potíže, které mohou být nákladné, pokud nejsou řešeny.