Skip to main content

Show filters

Hide filters

překládat cenové nabídky

Description

Description

Vytvářet ceny pro zákazníka na základě výzkumu a odhadování tarifních sazeb.

Alternativní označení

předložit cenovou nabídku

předkládat cenovou nabídku na jízdné

předkládat zákazníkům ceny

překládat cenovou nabídku

poskytovat cenové nabídky