Skip to main content

Show filters

Hide filters

etika jednotlivých zdravotnických povolání

Description

Description

Morální standardy a postupy, etické otázky a povinnosti specifické pro povolání ve zdravotnických službách, jako je respektování lidské důstojnosti, sebeurčení, informovaný souhlas a důvěrnost pacientů.

Vztahy