Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat soulad s předpisy o nebezpečných odpadech

Description

Description

Kontrolovat strategie organizace nebo zařízení, které se týkají nakládání s nebezpečným odpadem, s cílem zajistit, aby činnosti organizace nebo zařízení byly v souladu s příslušnými právními předpisy a aby byla přijata opatření ke zlepšení ochrany před expozicí a k zajištění ochrany zdraví a bezpečnosti.