Skip to main content

Show filters

Hide filters

techniky vizuální prezentace

Description

Description

Techniky vizuálního znázornění a interakční techniky, jako jsou histogramy, grafy rozptylu, plochy povrchu, stromové mapy a paralelní souřadnice, které lze použít k prezentaci abstraktních číselných a nečíselných údajů za účelem lepšího pochopení těchto informací ze strany člověka.

Alternativní označení

vizualizace informací

postupy vizuální prezentace

technika vizuální prezentace

vizualizační rozhraní

Vztahy