Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit dodávky surovin

Description

Description

Přejímat suroviny od dodavatelů. Dohlížet na kvalitu a přesnost a přesun surovin do skladu. Zajistit, aby byly suroviny odpovídajícím způsobem uskladněny až do doby, než si je vyžádá výrobní oddělení.