Skip to main content

Show filters

Hide filters

zajišťovat kontakt s pomocnými pedagogickými pracovníky

Description

Description

Komunikovat s řídícími pracovníky v oblasti vzdělávání, jako jsou ředitelé škol a členové správní rady, a s podpůrným pedagogickým týmem, např. s pedagogickým asistentem, školním poradcem nebo studijním poradcem, pokud jde o otázky týkající se dobrých životních podmínek studentů.

Vztahy