Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit ochranu přírodního a kulturního dědictví

Description

Description

Použít výnosy z turistické činnosti a dotace k financování a zachování chráněných přírodních oblastí a nehmotného kulturního dědictví, jako jsou řemesla a lidové písně a příběhy.

Vztahy