Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit projekt v oblasti ICT

Description

Description

Plánovat, organizovat, kontrolovat a dokumentovat postupy a zdroje, jako je lidský kapitál, vybavení a ovládání za účelem dosažení konkrétních záměrů a cílů souvisejících se systémy, službami nebo produkty ICT, a to v rámci zvláštních omezení, jako je rozsah, čas, kvalita a rozpočet.

Alternativní označení

řídit projekty v oblasti ICT

řídit projekt v oblasti IKT

řídit projekt v oblasti informačních technologií

řídit IT projekt

řídit projekt v oblasti informačních a komunikačních sítí