Skip to main content

Show filters

Hide filters

vážit suroviny při převzetí

provádět pracovní měření

dovednosti a kompetence v oblasti sebeřízení

pracovat efektivně

řídit kvalitu

provádět předmontážní kontrolu kvality

kontrolovat kvalitu surovin

ověřovat suroviny

měřit fyzikální vlastnosti

životní dovednosti a kompetence

uplatňování obecných znalostí

uplatňovat znalost vědy, technologií a techniky

provádět pracovní měření

vážit materiály

pracovat se stroji a specializovaným zařízením

používat přesné nástroje a zařízení

používat přesná měřicí zařízení

obsluhovat váhy

přemísťovat nebo zvedat materiály, zařízení nebo zásoby

řídit příjem surovin pro krmiva

měřit fyzikální vlastnosti

vážit

dodržovat postupy hodnocení materiálů při převzetí

manipulovat a přemísťovat

přemísťovat a zvedat

uskladňovat výrobky a materiály

vyřizovat dodávky surovin

analyzovat a vyhodnocovat informace a data

analyzovat a vyhodnocovat informace a data

plánování a organizování

třídit informace, cíle a zdroje

zpracovávat kvalitativní informace

dovednosti týkající se informací

monitorovat, kontrolovat a testovat

sledovat kvalitu zboží

průřezové dovednosti a schopnosti

dovednosti a kompetence v oblasti myšlení

zpracování informací, nápadů a koncepcí

myslet kriticky

dovednosti

poskytovat asistenci a péči

chránit a prosazovat předpisy

dodržovat provozní postupy

dodržovat postupy hodnocení materiálů při převzetí

kontrolovat kvalitu surovin při převzetí

vážit suroviny při převzetí

Description

Description

Provést vážení za účelem odhadu množství surovin. Přesně zaznamenat hmotnost a dbát na minimalizaci jakýchkoli ztrát surovin.