Skip to main content

Show filters

Hide filters

kontrolovat recyklační postupy

Description

Description

Kontrolovat provádění postupů nakládání s odpady a postupů recyklace v organizaci a příslušných právních předpisů s cílem zajistit jejich dodržování.