Skip to main content

Show filters

Hide filters

uplatňovat systémové designérské myšlení

Description

Description

Nejčastěji se uplatňuje při postupech sociální inovace, které jsou zaměřeny méně na návrh samostatných výrobků a služeb, než na navrhování komplexních systémů služeb, organizací nebo politik, které přináší přidanou hodnotu pro společnost jako celek.

Alternativní označení

použít systémový návrh