Skip to main content

Show filters

Hide filters

řídit znalosti pro ovlivňování politiky

Description

Description

Ovlivňovat politiku a rozhodování založené na důkazech poskytováním vědeckých podkladů tvůrcům politik a dalším zúčastněným stranám a udržováním profesionálních vztahů s nimi.

Vztahy