Skip to main content

Show filters

Hide filters

životní dovednosti a kompetence

Description

Description

Dovednosti a kompetence týkající se schopnosti zpracovávat a používat znalosti a informace, které mají průřezový význam a usnadňují aktivní občanství. Patří sem oblast zdraví, životního prostředí, občanské angažovanosti, kultury, financí a uplatňování obecných znalostí.