Skip to main content

Show filters

Hide filters

studovat témata

Description

Description

Provádět účinný výzkum relevantních témat, aby bylo možné vypracovat souhrnné informace vhodné pro různé cílové skupiny. Provádění výzkumu může zahrnovat zkoumání knih, časopisů, internetu a/nebo ústní diskuse s osobami s příslušnými znalostmi.

Vztahy