Skip to main content

Show filters

Hide filters

Hierarchy view

udržovat mezi studenty kázeň

Description

Description

Zajistit, aby studenti dodržovali předpisy a pravidla chování ve škole, a v případě porušení nebo nevhodného chování přijmout vhodná opatření.

Vztahy