Skip to main content

Show filters

Hide filters

zprostředkovávat oficiální shodu

Description

Description

Usnadnit oficiální shodu mezi dvěma stranami sporu a zajistit, aby se obě strany shodly na řešení, o němž bylo rozhodnuto, vypracovat nezbytné dokumenty a zajistit, aby obě strany dohodu podepsaly.