Skip to main content

Show filters

Hide filters

provést studii proveditelnosti týkající se solárního vytápění

Description

Description

Hodnotit a posuzovat potenciál systémů solárního vytápění. Provést standardizovanou studii s cílem odhadnout ztrátu tepla a náročnost budovy na vytápění, teplou vodu v domácnosti, užitný objem a možné druhy skladovacích nádrží, a provést výzkum na podporu procesu rozhodování.