Skip to main content

Show filters

Hide filters

výroba drobných kovových dílů

Description

Description

Výroba kovového kabelu, pletených pásů a jiných výrobků tohoto typu, neizolovaného nebo izolovaného kabelu, který nelze použít jako vodič elektrické energie, obaleného nebo plněného drátu, jakož i ostnatého drátu, drátěného pletiva, mřížoviny, síťoviny, textilie atd. Výroba obalených elektrod pro svařování elektrických obloukových svárů, hřebíků a kolíků, řetězů a pružin (kromě hodinkových pružin): jakož i listů pro pružiny.

Vztahy