Skip to main content

Show filters

Hide filters

dodržovat zásady zdravotní pohody a bezpečí

Description

Description

Dodržovat a uplatňovat hlavní body předpisů a postupů v oblasti zdravotní pohody a bezpečnosti v souladu s politikou zaměstnavatele. Hlásit zdravotní a bezpečnostní rizika, která byla zjištěna, a řídit se příslušnými postupy v případě nehody nebo zranění.