Skip to main content

Show filters

Hide filters

uplatňovat bezpečnostní postupy v laboratoři

Description

Description

Zajistit, aby laboratorní vybavení bylo používáno bezpečným způsobem a aby se zajistilo správné zpracování vzorků a vzorků. Usilovat o zajištění platnosti výsledků získaných ve výzkumu.

Vztahy